top of page
Politica de confidentialitate

Acest site aparține și este administrat de compania My Dental ATR SRL cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 64,  sector 3,  înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/8540/2016, cod fiscal nr. 36225861, denumită în continuare Clinica Forever Smile.

 

Clinica Forever Smile se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului.
Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate.
Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, ne puteți scrie la adresa de contact office@foreversmile.ro
Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

 

Informațiile pe care le colectăm
Colectăm informații despre dvs. atunci când ne contactati prin aplicatia de comunicatii electronica din intermediul site-ului nostru sau cand ne contactati telefonic pentru stabilirea unei intalniri cu noi. Colectăm informații direct de la dvs., cum ar fi:

 • Informațiile dvs. de contact: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact;


Cum folosim informațiile pe care le colectăm
Informațiile dvs. vor fi utilizate de Clinica Forever Smile în scopul realizării procesului de programare a pacientilor, primirea si identificarea pacientilor cand se prezinta la programare, stabilirea recomandarilor medicale de catre medicul specialist.

 

Crearea și / sau transmiterea de rapoarte conform legilor și/sau regulamentelor locale, după caz;
Îmbunătățirea aplicării si/sau procesului de suport clienți Clinica Forever Smile.
Respectarea legilor, reglementărilor, proceselor legale sau a cererilor guvernamentale aplicabile.
În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturile și proprietatea Clinicii Forever Smile, drepturile, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.

În urma prezentarii la Clinica pentru programare, Clinica Forever Smile va colecta, prelucra și stoca informațiile medicale despre dumneavoastra ce sunt relevante in realizarea actului medical stabilit de medicul specialist

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

Clinica Forever Smile poate uneori să fie obligat să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.
Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței Clinicii Forever Smile a utilizatorilor,a altor pacienti,a angajaților și a altor persoane vizate, sau in cazurile prevăzute de lege.

Minori

Site-ul clinicii Forever Smile nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință informații de la copiii sub 18 ani. 

Cum impartim informații cu terti?

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Clinica Forever Smile va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către tehnicieni specialisti, medici specialisti, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe Clinicii Forever Smile sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Compania va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară

 • Datele pacientilor -vor fi pastrate cel putin 10 ani, pentru a putea demonstra fiscal operatiunea de plata a serviciilor prestate.

 

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Clinica Forever Smile vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.

 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

 • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

 • prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

 • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

 • vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

 • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 • Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

 

 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

 

 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

 • Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris sau sub formă de text, scriind un email la office@foreversmile.ro de telefon +40726104104

 

Versiune actualizata la data de 07.11.2018

bottom of page